Cele i zamierzenia na przyszłość

Głównym celem Stowarzyszenia Polish Yachting Association of North America (PYANA) jest umacnianie i zjednoczenie żeglarstwa polonijnego na obszarze Ameryki Północnej. Niesienie wzajemnej pomocy w rozwoju i organizacji poszczególnych Klubów oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć żeglarskich.

PYANA ma też na celu organizację szkolenia żeglarskiego dla emigrantów do USA i Kanady oraz propagowanie kultury i tradycji marynistycznej Stanów Zjednoczonych, Kanady i Polski.